rental led display
sryx2
sryx3
sryx4

Biz hakda

2013-nji ýylda döredilen SRYLED, Şençzhenen şäherinde ýerleşýän öňdebaryjy LED displeý öndürijisidir, ýapyk we açyk mahabat LED displeýi, ýapyk we açyk kärende LED displeýi ýaly dürli programmalara laýyk gelýän ýokary hilli, ygtybarly önümleri hödürlemäge ýöriteleşýäris, futbol perimetri LED displeýi, kiçi göwrümli LED displeýi, afişanyň LED displeýi, aç-açan LED displeýi, taksiniň ýokarky LED displeýi, poluň LED displeýi we ýörite görnüşli döredijilikli LED displeýi.

Koprak oka

iň soňky habarlar

 • Indoor LED Display

  Oorapyk LED displeý

  SRYLED ýapyk LED displeýi ybadathana, mejlisler otagy, 90 dereje sütün we kino ýaly dürli ýerlerde gurup bolýar.Has köp tomaşaçy özüne çekmek üçin ýokary çözgüdi we açyk reňki bar.

 • Advertising LED Display

  LED displeýi mahabatlandyrmak

  SRYLED açyk LED displeýi IP 65 suw geçirmeýän derejededir, howa şertleriniň hemmesinde ulanylyp bilner.Dürli daşky gurşawa uýgunlaşyp bilýän ýokary ýagtylyk 4500 - 7000 nit açyk LED displeý.

 • UHD LED Display

  UHD LED displeýi

  SRYLED iň kiçi göwrümli LED displeýi P0.9 öndürip biler, kiçijik meýdany bilen hakyky 4K we 8K çözgüdi gazanyp biler.Mundan başga-da, dürli çärelere laýyk P1.25, P1.56, P1.6, P1.8, P1.9 HD LED displeýimiz bar.

 • Stage LED Display

  “LED” ekrany

  SRYLED basgançakly LED displeý ýeňil we näzik, olary ýygnamak we aýyrmak aňsat.Bir LED paneli 10 sekuntda ýygnap bolýar.“LED” displeýimiziň hemmesi surata düşürilende ýokary hilli suraty üpjün etmek üçin azyndan 3840Hz ýokary täzeleniş tizligine eýe.

 • Poster LED Display

  Afişanyň LED displeýi

  Afişanyň LED displeýini öçüreniňizde, aýna hökmünde ulanylyp bilner.Işledilende mahabat üçin wideo we şekilleri görkezip biler.Sergi, barlar, bölek satuw dükanlary we kärhananyň öň stoly üçin ajaýyp önüm.

 • Car LED Display

  Awtoulag LED displeýi

  SRYLED awtoulag LED displeýi, adatça taksiniň üçegine oturdylan her dürli awtoulag modeli üçin amatly.Onuň ýagtylygy dürli wagtda awtomatiki usulda sazlanyp bilner (ýagtylyk datçigini goşmaly).

Habaryňyzy goýuň